wp7e50953f_0f.jpg
wp8af5942a.png

Introductie:

Ik benader uw klacht in eerste instantie vanuit mijn arts zijn. Want ik ben in de eerste plaats regulier arts. Bovendien heb ik een meer dan gemiddelde affiniteit met de zogenaamde “evidence-based” geneeskunde. Ik meng me zelfs wel eens in regulier-wetenschappelijke discussies op landelijk niveau. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn dan zou u hier even kunnen kijken.

Onlangs heb ik nog meegewerkt aan een belangrijke richtlijn voor huisartsen en gynaecologen over anticonceptie:

Velen vinden het vreemd dat ik als “alternatief” arts ook nog een sterk regulier-wetenschappelijke kant heb. Eigenlijk vind ik het op mijn beurt vreemd dat er zo veel mensen zijn die dat vreemd vinden. Ik zie “alternatief” als aanvullend op de bestaande wetenschappelijke reguliere kennis. In de praktijk vertaalt dit zich onder andere daarin dat ik bijvoorbeeld altijd kijk of het misschien voor u beter is om (eerst) regulier behandeld te worden. En ook of u - indien van toepassing - eigenlijk wel de juiste reguliere medicijnen gebruikt. Daarnaast let ik er heel precies op of uw klachten misschien berusten op een bijwerking van een door u ingenomen regulier of alternatief medicijn.

Uiteraard zal ik vervolgens vanuit mijn homeopathische invalshoek uw toestand zo veel mogelijk proberen te verbeteren met natuurlijke middelen. Ik hoop daarmee ook de eventuele reguliere medicatie zo veel mogelijk overbodig te maken.

Met het toepassen van de homeopathische geneeswijze heb ik een zeer langdurige ervaring. Het mooie van de homeopathie is dat het herstel geeft door het eigen afweer systeem te versterken zonder dat er sprake is van bijwerkingen. Dit geldt  zowel in geestelijk als in lichamelijk opzicht. Mijn grote voorbeeld in de homeopathie is wijlen Arij Vrijlandt. Hij was een arts met een buitengewoon diep inzicht in mensen en was daarnaast in staat modern wetenschappelijk denken te verbinden met traditionele homeopathische kennis. Hieraan kunt u meteen zien dat ik de tweedeling “regulier” versus “alternatief” zoals in ons land gebruikelijk is niet onderschrijf. Ik geloof bovenal in persoonlijk gerichte geneeskunde (“personalized medicine”) op welke wijze dan ook vorm gegeven.

Veel mensen vragen mijn hulp in verband met klachten als hoofdpijn, bijholte ontsteking, blaasontsteking, chronische klachten van de prostaat, chronische verkoudheid of andere weerstand problemen. Niet zo bekend is dat homeopathie ook van grote waarde kan zijn bij ernstige ziekten zoals bijvoorbeeld kanker, chronisch reuma, sarcoïdose, moeilijk instelbare diabetes, schizofrenie, ernstige vormen van psoriasis, ziekte van Menière, migraine, cluster headache, complex regionaal pijn syndroom (dystrofie), fibromyalgie, astma, multiple sclerose (MS). Samen zoeken we naar de beste wegen op zowel regulier als alternatief terrein. Het kan bijvoorbeeld zijn dat aan u een behandeling is voorgesteld waarbij er een kans is op ernstige bijwerkingen. Of dat u een keus is gesteld tussen twee behandelingen, elk met specifieke voor- en nadelen.

Dit zijn vragen waarmee ik u onder andere vanuit de wetenschap kan helpen. Eigenlijk is deze benadering een vorm van “second opinion” geven. Daarbij moet ik er dan wel meteen bij vermelden dat het niet op mijn weg ligt om u te adviseren in geval u met uw huisarts of specialist een conflict heeft.  Mijn bijdrage in dit verband is louter bedoeld als een extra ondersteuning voor vaak ingewikkelde medische kwesties. Om regulier medisch goed op de hoogte te blijven houd ik gemiddeld minstens een gehele werkdag per week vrij voor studie en het lezen van binnenlandse en buitenlandse medische tijdschriften. Ook ben ik geabonneerd op medische informatie systemen die via het internet te doorzoeken zijn zodat de uitkomsten van de nieuwste onderzoeken op een bepaald medisch gebied altijd binnen handbereik zijn. Voor alle duidelijkheid: ik adviseer wel over reguliere medicatie en behandelingen maar ik schrijf deze zelf niet voor. Dat zou immers tot verwarring aanleiding kunnen geven. Als ik een advies geef dan kunt u dat desgewenst in alle openheid met uw huisarts of medisch specialist verder bespreken. In speciale ingewikkelde situaties kan het zinvol zijn dat ik een brief hierover schrijf naar uw huisarts of specialist.

Ik heb mij extra toegelegd op meer psychische problemen zoals angst of paniek stoornis, manisch-depressieve stoornis (bipolaire stoornis), depressie, rouw verwerking, rusteloosheid , overspannen zijn, hyper sensitiviteit (HSP), burnout, problemen met de slaap. Ook lichamelijke klachten waarvoor in de reguliere geneeskunde geen verklaring te vinden is -bijvoorbeeld vormen van duizeligheid of  onbegrepen pijnen- (SOLK)  zijn een belangrijk aandachtsveld.  

In de loop van de tijd heb ik me verdiept in vele alternatieve geneeswijzen. Het is zeker niet zo dat ik alles wat “alternatief” genoemd wordt kan onderschrijven. Een echte alternatieve geneeswijze zou in mijn ogen altijd holistisch moeten zijn. Daarmee wordt bedoeld dat de geneeswijze principieel uitgaat van de gehele mens. Er zijn helaas inmiddels veel vormen van alternatieve geneeswijzen die niet holistisch zijn. Anderzijds zijn er veel reguliere dokters die juist heel holistisch invulling geven aan hun arts zijn. De scheiding der geesten is kortom niet zo eenvoudig als soms wel eens wordt voorgesteld. Van voeding-supplementen met (super) hoge doses vitaminen of mineralen ben ik geen voorstander. Verder heb een hekel aan pseudo-wetenschappelijke meet- en behandel methoden. Dat zijn methoden die wetenschappelijk en exact  ogen door de toepassing van high-tech meetapparatuur en andere elektronica maar dat in wezen helemaal niet zijn.

Afgezien hiervan is het natuurlijk een groot goed dat er voor ieder een vrijheid bestaat om de weg te kiezen die bij hem of haar past.

Veel respect heb ik voor de inzichten uit de Ayur Veda, de traditionele geneeswijze van India. Helaas weet ik hier zelf te weinig van. Ook kan ik me vinden in de echte klassieke Chinese acupunctuur.

Ik help ook mensen effectiever om te gaan met hun fijngevoeligheid of hun eventueel paranormale aanleg.  

Verder begeleid ik veel mensen die problemen hebben met betrekking tot hun werk of gezinssituatie. Vanuit mijn intuïtie geef ik daarbij inzicht hoe een situatie naar mijn idee in elkaar zit. Aan de hand van iets dat u recent hebt beleefd probeer ik specifiek voor u geldende inzichten over te brengen waardoor u niet alleen die betreffende situatie beter begrijpt en er beter mee om kan gaan maar ook toekomstige moeilijke situaties beter aan zal kunnen. Onderdeel van deze begeleiding kan een specifiek voor u gekozen homeopathisch middel zijn. Daardoor zal u zich beter voelen en zal u de problemen beter kunnen hanteren.

Via mijn intuïtieve vermogen kan ik aan een ieder die daar open voor staat een vorm van psychische diagnostiek en geestelijke begeleiding aanbieden. Veel ziekten en problemen hebben immers ook een geestelijke basis. Pas als de diepere oorzaken zijn opgehelderd en zo goed mogelijk zijn opgelost kan volledig  herstel plaatsvinden. Bij dit alles kan een vorm van paranormale behandeling, namelijk het “magnetiseren” (handoplegging, healing), een plaats krijgen. Dit kan bijvoorbeeld bij mensen die kampen met angsten of andere geestelijke onrust  binnen enkele minuten een grote rust geven.  Een rust die vervolgens langdurig (dagen tot soms weken) kan aanhouden. Wat dat betreft is de paragnost wijlen Gerard Croiset mijn grote voorbeeld. Hoewel ik de Vereniging tegen Kwakzalverij in sommige van haar uitingen wel kan begrijpen, vind ik het een onvergeeflijke fout dat deze vereniging Gerard Croiset tot één van de grootste kwakzalvers van de vorige eeuw heeft  verklaard. Het geeft aan dat de mensen in deze vereniging toch geen goed inzicht hebben in waar het werkelijk om gaat.  

Zo bestrijk ik dus een breed gebied van de geneeskunde en de geneeskunst. In  de Engelse medische literatuur wordt steeds vaker geschreven over ”integrative medicine”. Hiermee wordt een benadering bedoeld waarbij de arts op creatieve manier gebruik maakt van tegelijkertijd de meest recente reguliere kennis van therapieën met het meeste bewijs van werkzaamheid (“evidence based”) en vormen van alternatieve geneeswijzen steeds rekening houdend met de persoonlijke voorkeuren en de persoonlijke gevoeligheden van de patiënt. Het doel is om voor die ene patiënt de voor dat specifieke moment meest optimale reguliere zowel als alternatieve therapie te vinden. In plaats van “alternatief arts” zou ik me dus liever een  “integrative doctor” willen noemen. Helaas is dit  in ons land een nog onbekend verschijnsel zodat een goede Nederlandse vertaling  niet voorhanden is.

Volgens velen voldoet deze website niet aan de eisen die in het algemeen aan die dit soort websites gesteld mogen worden. Het is bijvoorbeeld een veel te langdradige en ingewikkelde boodschap. Ik zou u graag een eenvoudig verhaal willen vertellen. En u ook een indrukwekkende standaard therapie willen aanbieden. Helaas is de werkelijkheid ingewikkelder.

Al met al hoop ik u hiermee ook een beetje inzicht gegeven te hebben over hoe ik me verhoud tussen de reguliere geneeswijze en de verschillende alternatieve stromingen. Deze introductie ben ik vooral begonnen omdat een patiëntenvereniging er op had aangedrongen dat behandelaars op hun website meer persoonlijke informatie moeten geven. Daar had ik tot nu toe nooit zo bij stil gestaan. Nu zal het waarschijnlijk zo zijn dat deze introductie z’n doel voorbijgeschoten is en veel te lang is uitgevallen. Internet moet immers vooral gemakkelijk en snel zijn. Ik zal dus moeten nadenken over een verkorte versie. Toch is het zo dat als u de moed en het geduld hebt gehad om deze introductie zelfs helemaal tot hier door te lezen het bijna zeker is dat wij bij elkaar passen. En daar was het de  betreffende patiënten vereniging juist om te doen!

 

Met vriendelijke groet,

Willem van der Krol

 

wpb0315f46.png

Gerard Croiset

wpc8e4c1bb.png

  Arij Vrijlandt

 

 

wp17162ab0_0f.jpg